tuky 

Tuky-sú organické látky vyskytujúce sa v živej hmote, ktoré sú nerozpustné vo vode, ale rozpustné v organických rozpúšťadlách .


FUNKCIA TUKOV -sú zdrojom energie(triacylglyceroly),pri spálení 1g tuku sa uvoľní
                                  energia 38kJ
                                -zložky membrán  (fosfolipidy, glykolipidy)
                                -deriváty mastných kyselín slúžia ako hormóny a vnútrobunkové prenášače.

ROZDELENIE : podľa naviazaných skupín ich rozdeľujeme na
         jednoduché (obsahujú len alkohol a karboxylovú  kyselinu)

  1.  tuky sú acylglyceroly karboxylových kyselín.  -sú zásobarňou metabolickej energie, oxidaciou mastných kyselín sa  uvoľní   energia÷9kcal\1kg, možno ich kyselinami, hydroxidmi alebo enzýmami (lipázami) rozložiť na glycerol a karboxylové kyseliny -priemyselný význam:výroba mydla.
  2. vosky -ceridy-estery karboxylových kyselín s vyššími jedno- alebo dvojsýtnymi alkoholmi. -najvýznamnejšie sú včelí vosk,lanolín z ovčej vlny
  3. steridy-estery karboxylových kyselín so sterolmi.


        zložené  (okrem alkoholu a karboxylovej kyseliny obsahujú ešte inú zložku napr:
           fosfolipidy  estericky viazanú H3PO4
          glykolipidy  sacharidovú zložku galaktózu alebo glukózu
 
 

VÝŽIVA

Z hľadiska výživy tuky rozdeľujeme
podľa pôvodu na     rastlinné- napr:slnečnicový, repkový, podzemnicový,makový olej.
                              živočíšne- napr:bravčová masť, hovädzí loj, maslo.
podľa konzistencie na  tuky -tuhá konzistencia
                                   oleje - redšia konzistencia
Jednotlivé druhy jedlých tukov sa líšia predovšetkým zastúpením mastných kyselín. Rozlišujeme nenasýtené a nasýtené mastné kyseliny.
-Rastlinné oleje obsahujú väčší počet nenasýtených mastných kyselín ako živočíšne.

-Niektoré mastné kyseliny si organizmus nevie sám vytvoriť, musí ich prijať potravou, nazývajú sa ESENCIÁLNE mastné kyseliny. Patria sem kyseliny  linolová, linolénová a arachidová, ktoré sú nevyhnutnými zložkami buniek najaktívnejšich orgánov ľudského tela: srdce, mozog, nervy, pľúca.
- v súvislosti s tukmi a výživou sa spája aj cholesterol.

POTREBA TUKOV- závisí od fyziologického stavu organizmu, od výšky energetického výdaja aj od klimatických podmienok. U detí sa pohybuje okolo 3-5g/kg hmotnosti/deň, u dospelých 1g/kg hmotnosti/deň.